Prosvasis Business Suite

Prosvasis Business Suite

Δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, Έντυπα, Πρότυπα, Τεκμήρια

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Κατηγορία:

Περιγραφή

H πλατφόρμα εφαρμογών PBS περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • PBS ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
  • PBS ΕΝΤΥΠΑ
  • PBS ΠΡΟΤΥΠΑ
  • PBS ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
  • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
  • PBS ΕΛΠ